МОЯТА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019

Всеки политик, избран по демократичен начин, е длъжен да дава отчет пред своите избиратели и да е в постоянен диалог с тях. Предлагам ви кратък преглед на най-важното от моята работа като евродепутат през изминалия мандат. Тук имате шанса да научите повече за проектите, по които работя, както и за моите позиции по теми от българската и европейската политика.

За всичко, което съм постигнал като евродепутат, искам да изкажа искрената си благодарност на своя екип. Изключително важна за мен беше и подкрепата на всички граждани и организации, в сътрудничество с които работих през последните пет години. Заедно постигнахме много повече!

Във всичките си действия съм се ръководил от принципа, че колкото по-единен, по-решителен и по-силен е Европейският съюз, толкова по-добре е това за България. Затова винаги съм подкрепял стъпките в тази посока. Днес това мое убеждение е по-силно от всякога.

ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ В СИЛНА ЕВРОПА!

Постоянен член на комисии и делегации в Европейския парламент
CULT Комисия по култура и образование
PETI Комисия по петиции
DARP Делегация за връзки с Арабския полуостров

Заместващ член на комисии и делегации в Европейския парламент
ECON Комисия по икономически и парични въпроси (от 2018 г. до 2019 г.)

ITRE Промишленост, изследвания и енергетика (от 2014 г. до 2018 г.)
D-IL Делегация за връзки с Израел
DMED Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

91,24% присъствие на заседания на комисии
96,49% лоялност към европейското политическо семейство 8802 от 8954 гласувания в пленарна зала

Ранкинг: 185-ти от 751 евродепутати

98,30% участие в поименни гласувания 8802 от 8954 гласувания в пленарна зала

Ранкинг: 42-ри от 751 евродепутати

98,42% присъствие на пленарни сесии
100% лоялност към националната партия 8802 от 8802 гласувания  в пленарна зала

Ранкинг: 1-ви от 751 евродепутати

*източник на данните: votewatch.eu

Групата на Европейската народна партия (ЕНП) събира центристки и дясноцентристки проевропейски политически сили от всички страни членки на ЕС. Групата активно работи за реализирането на една по-демократична Европа, която да е по-близо до своите граждани, както и за по-конкурентоспособна пазарна икономика. ЕНП е основана преди повече от 40 години като християндемократически съюз, който оттогава насам постоянно се разраства. От 1999 г. ЕНП е най-голямата партия в Европейския парламент, която понастоящем разполага с 217 евродепутати.

Web www.smalinov.eu

E-mail [email protected]

FB www.facebook.com/smalinovMEP

Тел. +32 2 28 37 490

София

ул. „Г. С. Раковски” 101, Мецанин +359 885 827 201

Велико Търново

бул. „България” 21 Б + 359 889 958 883

Бургас

ул.  „Емил де Лавеле” 4 +359 889 009 227

Варна

ул.  „Македония” 9 +359 52 626 674

Видин

ул. „Градинска” 7 +359 898 321 988

Русе

ул.  „Княжевска” 15 +359 82 821 357

публични лекции в университети

писмени обяснения на вот

участници в стажантската програма

изказвания в пленарна зала

писмени въпроса към Европейската комисия

видеа, предлагащи аналитичен обзор на европейската политика

посетени училища

българи на посещение в Европейския парламент по моя покана

Filter Categories
ДЕМОКРАЦИЯ И ЧОВЕШКИ ПРАВА
БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА
ЕНЕРГЕТИКА
КУЛТУРА
МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ
ОБРАЗОВАНИЕ
ОКОЛНА СРЕДА

МОЯТА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019

Всеки политик, избран по демократичен начин, е длъжен да дава отчет пред своите избиратели и да е в постоянен диалог с тях. Предлагам ви кратък преглед на най-важното от моята работа като евродепутат през изминалия мандат. Тук имате шанса да научите повече за проектите, по които работя, както и за моите позиции по теми от българската и европейската политика.

За всичко, което съм постигнал като евродепутат, искам да изкажа искрената си благодарност на своя екип. Изключително важна за мен беше и подкрепата на всички граждани и организации, в сътрудничество с които работих през последните пет години. Заедно постигнахме много повече!

Във всичките си действия съм се ръководил от принципа, че колкото по-единен, по-решителен и по-силен е Европейският съюз, толкова по-добре е това за България. Затова винаги съм подкрепял стъпките в тази посока. Днес това мое убеждение е по-силно от всякога.

ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ В СИЛНА ЕВРОПА!

Светослав Малинов © 2018 Всички права запазени!