Изучаване на Европейския съюз в училище (законодателство)

Европейският съюз подкрепя страните членки в определянето на общи образователни цели и в обмена на добри практики. Една от тези цели и идеи е включването на изучаването на ЕС в учебната програма. Недостатъчните знания и информация относно ЕС и неговите ценности...
В подкрепа на българския език (петиция)

В подкрепа на българския език (петиция)

Едно от най-значимите ми постижения по време на мандата е свързано с петицията на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), чрез която защитихме т. нар. „малки“ езици, сред които попада и българският, и улеснихме запазването на връзката между учениците в...
Годишна конференция на преподавателите по история (събитие)

Годишна конференция на преподавателите по история (събитие)

Няма как да познаваме и разбираме европейската идентичност и Европейския съюз, ако не познаваме и преосмисляме историята. Темата за преподаването на историята на Европа и ЕС в училище е важна за моята работа, тъй като именно обучението по история е ключово за...
Гражданско образование (законодателство)

Гражданско образование (законодателство)

Качеството на демокрацията зависи от мотивацията и участието на гражданите. Вярвам, че трябва да защитаваме Европейския съюз чрез образованието, защото Европа започва именно в училище. Затова от години работя за каузата предметът Гражданско образование, включващ...
Образованието в ерата на дигиталните технологии (законодателство)

Образованието в ерата на дигиталните технологии (законодателство)

Развитието на технологията променя много аспекти от нашия живот и това изисква подходящ отговор от образователната система. Нужна ни е компетентност в областта на новите технологии, защото автоматизацията, роботизацията и дигитализацията вече влияят върху медийната...
Дигитално междучасие (събитие)

Дигитално междучасие (събитие)

Вярвам, че една от важните стъпки за постигането на Единен цифров пазар е пълна дигитализация на образованието, с акцент върху развитието на дигиталните умения като основно изискване в модерния свят и на пазара на труда. Защитавам идеята, че учителите и обучаващите...