Проблемите на пазара на горивата (позиция)

Проблемите на пазара на горивата (позиция)

България прие закон, уреждащ икономическите дейности, свързани с продукти от нефтен произход, който ще доведе до сериозни затруднения в сектора за малкия и средния бизнес. Привлякох вниманието на Европейската комисия с два парламентарни въпроса, свързани с опасенията...
Нарушения при експлоатацията на ВЕЦ-ове в България (позиция)

Нарушения при експлоатацията на ВЕЦ-ове в България (позиция)

Български граждани и граждански организации насочиха вниманието ми към конкретни случаи на експлоатация на водноелектрически централи в България, които нарушават европейските екологични норми. Отправих сигнал към Европейската комисия, че не се изпуска задължителното...
Против АЕЦ „Белене”

Против АЕЦ „Белене”

През годините съм защитавал последователно позицията си срещу строителството на АЕЦ „Белене“. Има редица аргументи против изграждането на втора ядрена мощност в България – икономически, геополитически, но най-вече екологични, свързани с безопасността на този...