Скандалът „Кеймбридж Аналитика” (позиция)

Скандалът „Кеймбридж Аналитика” (позиция)

Неправомерното използване на данни на потребителите на Фейсбук от компанията „Кеймбридж Аналитика” доведе до тежка криза на доверието и темата се превърна във водеща за европейските институции. В изказването си в пленарна зала осъдих категорично злоупотребата с лични...
Европейска стратегия за хората с увреждания (законодателство)

Европейска стратегия за хората с увреждания (законодателство)

Най-важното за мен е, че хората с увреждания в България вече защитават организирано своите интереси. Участвах в изготвянето на становище на Комисията по петиции относно прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания и призовах Европейската комисия да...
Дните на Европейския парламент 2016 г. (събитие)

Дните на Европейския парламент 2016 г. (събитие)

През ноември 2016 г. имахме възможност да работим с ученици от Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“ по време на дните на Европейския парламент и European Master Class на „Европа директно”. Събитието протече в два отделни дни, през които участниците имаха...
Кризата с бежанците и мигрантите и новите европейски политики (събитие)

Кризата с бежанците и мигрантите и новите европейски политики (събитие)

На конференцията в София през септември 2015 г. за първи път запознах българската публика с новите мерки на Европейската комисия за справяне с бежанската и миграционната криза. Така поставихме началото на широкия дебат за българската национална позиция по...
Програмата „Права и ценности“ (законодателство)

Програмата „Права и ценности“ (законодателство)

Целта на програмата „Права и ценности“ е да спомогне за възобновяване на диалога между европейците за тяхната идентичност като граждани на Съюза. Един от важните инструменти е финансовата подкрепа за организациите на гражданското общество, занимаващи се с тези...
Европейската гражданска инициатива (законодателство)

Европейската гражданска инициатива (законодателство)

Европейската гражданска инициатива е инструмент, който директно дава възможност на гражданите да предлагат конкретни законодателни промени. Хора от различни държави в Европейския съюз могат да обединят усилията си, за да окажат влияние върху процеса на изготвяне на...