България прие закон, уреждащ икономическите дейности, свързани с продукти от нефтен произход, който ще доведе до сериозни затруднения в сектора за малкия и средния бизнес. Привлякох вниманието на Европейската комисия с два парламентарни въпроса, свързани с опасенията за дискриминиращи мерки и злоупотреби при пазара на горива в България, тъй като прилагането на принципите за свободна конкуренция са нейна компетенция.

Попитах Комисията дали наличието на участник на пазара на горива, който има господстващо положение от над 60% от пазара на едро и същевременно контролира над 90% от данъчните складове за горива при бензините и – 80% при дизела, се явява нарушение на общностното право по отношение на свободната конкуренция и свободното движение на стоки.

Понастоящем сигналите са в процес на разглеждане.

Научете повече за проблемите на пазара на горивата и работата ми по темата тук:

  • Въпрос до Комисията относно сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение и несъвместими с вътрешния пазар практики при пазара на горива в България:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005762_BG.html

  • Въпрос до Комисията относно българския закон за регулиране на икономическите дейности, свързани с продукти от нефтен произход:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-005593_BG.html