На конференцията в София през септември 2015 г. за първи път запознах българската публика с новите мерки на Европейската комисия за справяне с бежанската и миграционната криза. Така поставихме началото на широкия дебат за българската национална позиция по темата.Заедно с представители на Международната организация по миграция, Държавната агенция по бежанците, Боряна Димитрова от “Алфа рисърч” и Иван Бедров като модератор, разгледахме възможните варианти пред България. Стихийността в действията и първоначалната неподготвеност на Европейския съюз да намери бързо решение предизвикаха разпалена дискусия в препълнената зала.

Научете повече за кризата с бежанците и мигрантите и новите европейски политики и работата ми по темата тук:

  • Кризата с бежанците: новите европейски политики (видео):

http://smalinov.eu/conference/

  • Становище относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-560.805+03+DOC+PDF+V0//BG&language=BG