През ноември 2016 г. имахме възможност да работим с ученици от Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“ по време на дните на Европейския парламент и European Master Class на „Европа директно”. Събитието протече в два отделни дни, през които участниците имаха възможност да обогатят своите знания за работата на Европейските институции и да участват в симулация на заседание на Европейския съвет. Учениците влязоха в ролите на премиери на страни-членки на ЕС, а през втория ден състезанието протече под формата на парламентарен дебат в Европейския парламент. Учениците взеха активно участие в дебата, като подготвиха изказвания по поставената тема. За положените усилия и чудесното представяне получиха високи оценки, а като награда петима от тях посетиха Брюксел по моя покана.

Научете повече дните на Европейския парламент и моята работа по темата тук: