Ограничителните мерки срещу Русия са в отговор на незаконното анексиране на Крим и умишленото дестабилизиране на Украйна. Европейският съюз подкрепя независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна и полага много усилия за политическо решение на кризата.

Подкрепих задължението да предоставим съществена помощ на Украйна в нейния стремеж за справяне с икономическата и структурната реформа, изграждането на демокрацията и различните нужди, произтичащи от военния конфликт. За да може това да се осъществи, ЕС трябва да бъде добре координиран, надежден и ефективен, което може да се постигне чрез назначаването на специален представител на ЕС за Украйна.

Винаги съм бил част от мнозинството в Европейския парламент, което подкрепя санкциите срещу Русия и следи за стриктното им спазване.

През 2018 г. присъдихме наградата на Европейския парламент за свобода на мисълта „Сахаров“ на украинския филмов режисьор Олег Сенцов. Осъден несправедливо в Русия на 20 години затвор, той се превърна в символ на борбата за освобождаване на политическите затворници в Русия и в целия свят.

Научете повече за санкциите срещу Русия и работата ми по темата тук:

  • Въпросът ми до Комисията относно прилагане на санкциите срещу Русия:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001509_BG.html

  • Въпросът ми до Комисията относно назначаване на специален представител на ЕС за Украйна:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003205_BG.html

  • Украинският режисьор Олег Сенцов получава наградата „Сахаров“ за 2018 г.:

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20181018STO16585/ukrainskiiat-rezhis’or-olegh-sentsov-poluchava-naghradata-sakharov-za-2018-gh